Feltsport.dk startside

"Turistbilleder"

Se "turistbilleder"

Discipliner

Onsdag 24 JUN: Fly til Rom i løbet af eftermiddagen; transport til Viterbo.

Torsdag 25 JUN: Træning

Fredag 26 JUN:

  1. Forhindringsbane
  2. Håndgranatkast
  3. Svømning/svømmeforhindringsbane
  4. Orienteringsløb
  5. Gummibådssejlads

Lørdag 27 JUN:

  1. Skydning
  2. Terrænløb

Søndag 28 JUN: Fly til København i løbet af formiddagen.

Giovanni Brunetti er italiensk teknisk delegeret og ansvarlig for konkurrencen.

Terrænløb

Terrænløbet foregår på Scuola di Fanteria i Cesano ca. 1 times kørsel fra Viterbo. Kort over Scuola di Fanteria - den markerede rute er IKKE løberuten. Der løbes ialt 9 km - 3 omgange på en 3 km afmærket rute. 80% af ruten er på græs - resten på asfalt. Billederne viser dele af løberuten. Ruten vil være markeret med hvide flag.

Skydning

Skydning gennemføres på en indendørs skydebane på Scuola di Fanteria i Cesano ca. 1 times kørsel fra Viterbo. Der skydes på 100 meter med Beretta AR 70/90 (kaliber 5,56mm NATO / .223 Rem) med jernsigte (standard sigtemidler) - og muligvis med støtteben/bipod. Skydebanen er containerbygningen i baggrunden.

Der er en del usikkerhed om, hvordan pointgivningen kommer til at foregå. Det elektroniske markeringsanlæg måler spredning af alle skyttens skud og resultatet er skudgruppens størrelse (diameter). Bemærk: skud udenfor figuren giver straf, så alle skud skal sidde i figuren. For at få den mindst mulige spredning, skal samme retningspunkt bruges gennem hele skydningen. Det har den fordel, at man ikke skal korrigere sigtet.

Døren til skydebanen skal være lukket, inden skydningen kan begynde. Det giver en udfordring i forbindelse med hurtigskydningen, da deltagerne skal løbe ind på skydebanen og måske ikke kommer samtidigt. Der bliver muligvis en tidtager per deltager, så tiden kan stoppes ved døren.

Orienteringsløb

Orienteringsløbet er på 4 km med en stigning på 200 meter. Løbet gennemføres hen over en bakke (op på den ene side og ned på den anden og bliver enten med manuel klip eler med elektronisk kontrol (SI-brik). Målet er ved gummibådssejladsen. Orienteringssko kan anvendes. Kort over området - start på vestsiden af bakken og mål/gummibådssejlads i det nordøstlige hjørne af søen. Orienteringskortet vil være et almindeligt orienteringskort i målestok 1:10.000. Bakken: Sti til start O-løb.

Gummibådssejlads

Gummibådssejlads gennemføres på Lago de Vico. Der sejles fra bredden af søen 250 meter til en bøje, bøjen rundes og man sejler tilbage til bredden. Tiden startes og stoppes elektronisk, når en linie mellem de to stolper på billedet krydses. Alle padler skal være i båden, og det skal være bådens stævn, der bryder linien, for at tiden stoppes. Deltagerne må ikke bryde linien før båden!

Svømning/svømmeforhindringsbane

Svømning finder sted i et 25 meter bassin på Scuola Sottufficiali dell'Esercito i Viterbo. Man kan formodentligt ikke støde fra på tømmerflåden undtagen på bagkanten. Badehætte er obligatorisk.

Håndgranatkast

Gennemføres formodentlig på Scuola Sottufficiali dell'Esercito i Viterbo.

Forhindringsbane

Forhindringsbanen på Scuola Sottufficiali dell'Esercito i Viterbo benyttes. Banen bliver sat i stand inden konkurrencen.