Forsiden

DM Feltsport 2022

Befaling 2

Sommerskydning

Militær Fysisk Træning

Befaling 2

Mødesteder på Google Maps

AKOS 2022

Vejledning O-track

Resultater

Alle "Bon Mots"

For banelæggere

Signaturforklaring

Sommerskydning

Vinterskydning

Skytteforeningen HPRD KK vedtægter

Årligt våbeneftersyn

Lister

Fysisk Træning

Lister

Biathlon

Befaling 1

Sæsonopstart 21

Mødesteder på Google Maps

Vinteraktiviteter

Tidligere år

Vis i printer-venligt format

 

Ved afslutningsfesten blev tildeling af følgende hæderspriser, flidspræmie og terrænsportsmærker bekendgjort.

Sekondløjtnant A.H. Nielsens sølvfad

Vandrepræmien – udsat i 1977 – tildeles en ung deltager på Feltsportskursus, der i det aktuelle år har ydet en særlig iøjnefaldende indsats i militære feltsports-konkurrencer.

Vandrepræmien tildeles i år PL-R Jacob Edelvold Scheibye ved TGR. Han har de sidste år været på vej frem, og har i år sat sig tungt på lang bane ved vore trænings-udrykninger. Det alene gør PL til sølvfadskandidat. Men han er også en habil skytte. PL har derfor potentiale til at blive en rigtig feltsporter, hvorfor det er mit ønske, at denne smukke vandrepræmie hele næste år må minde ham om det fascinerende ved de militære mangekampe.

Major Preben Læssøe Arboe`s mindepokal (udsat af nu afdøde OL-R Tage Fynbo)

Vandrepræmien – udsat i 1994 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, som over en længere periode har fremvist en ganske særlig interesse for og deltagelse i aktiviteterne på Feltsportskursus.

Mindepokal tildeles i år STLG Bent Christensen. Han har, trods sin achillesseneskade, fortsat sit arbejde for kursus og har i år med stor energi ydet en særlig indsats for ROK, ved jubilæumsfest, hjemmeside og klubmesterskab. Selvom ROK formelt er kursus uvedkommende, har hans indsats været af stor reel betydning for Feltsportskursus.

Major Preben Læssøe Arboe`s mindeskjold

Vandrepræmien – udsat i 1992 – tildeles en leder eller hjælper på Feltsportskursus, som i bredeste forstand har ydet en ganske særlig indsats for Feltsportskursus, herunder bl.a. i forbindelse med den praktiske gennemførelse af aktiviteterne på kursus.

Mindeskjold tildeles i år PL-R Erik Brühl. Også han er kendt af alle for sin indsats. Som deltager, som banelægger, som festtaler, men i år tillige for sin støtte til kursuslederen i forbindelse med gennemførelse af Retning B`s aktiviteter på Kalvebod.

PL E. H. Bruhns Minde-Pokal

Vandrepræmien – udsat i 1998 – tildeles en deltager på Feltsportskursus Retning B – Skydning - der gennem sin gerning har gjort sig særlig bemærket enten som leder eller skytte.

Pokalen tildeles i 2007 PL Erik Bertelsen. Erik har gennem hele sin tid som officer af Reserven været aktiv både på Retning A og B. I 1970'erne var Erik aktiv CIOR deltager. Igennem 1980/90'erne var Erik træner for vore deltagere i Internationale Skydninger. Erik har gennem mange år siddet i RIR/Skydeudvalg sammen med Ernst Bruhn og var her hans højre hånd. Erik har gennem alle årene fortsat som aktiv løber på Retning A og som skytte på Retning B og var bl.a. med på Københavnskredsens hold ved Skallebøllestævnet 2007 som hjemtog 2. pladsen i holdkonkurrencen for en måned siden. På denne baggrund tildeles E. H. Bruhns Minde-pokal i 2007 Erik Bertelsen.

Tage Fynbo pokalen ”Tage Fynbo – til ære”

Vandrepræmien – udsat i 2000 af MJ Leif Ivar Larsen – tildeles en leder på Feltsportskursus i en af ROID´s kredse, dog således at den tildeles en leder i Københavnskredsen mindst hvert andet år. Vandrepræmien tildeles en person, som gennem en årrække ved sin entusiasme, sin flid og iderigdom har været medvirkende til at udvikle Feltsportskursus og Feltsportsidrætten til en hjørnesten i reserveofficersarbejdet.

Pokalen tildeles i 2007 PL John Pihl, som gennem mange år har sat sit præg på Feltsportskursus som formand for ROK i over 24 år. ROK kunne den 25. FEB 2007 fejrer sin 50 års dag. ROK har gennem årene haft stor betydning for rekruttering af vore feltsportsudøvere på konkurrenceniveau. Selvom klubben i dag forgæves søger nye aktive løbere, vidner et besøg ved vores tirsdagsudrykninger på Retning A, om en fortsat stor medlemsskare alle iklædt ROK´s løbedragt. John har gennem sin tid som formand både skabt og vedligeholdt klubbens gode traditioner med meget liv omkring det sociale i klubben med diverse arrangementer i forbindelse med Klubmesterskab, Matchen AS/ROK, Nytårsstafet mv. og deltagelse i flere dages løb i både ind- og udland. John har gennem årene udviklet klubbens medlemsblad – ROK-NYT, så det i dag udsendes til medlemmerne via mail og digitalt. John har gennem adskillige år repræsenteret HPRD/ROID i DMI´s bestyrelse. På denne baggrund tildeles Tage Fynbo pokalen i 2007 John Pihl.


Den flittigste deltager på kursus belønnes traditionen tro med et tommelfingerkompas. I år har kampen herom været hård. Mange har deltaget 17 gange, OKS Jesper Mechlenborg, PL Jesper Møller Troland og PL Sven Riber 18 gange, men kun KN-R Carsten O. Sveding har været tilstede 19 gange, hvorfor kompasset tildeles ham.

Der er i år taget 2 guldmærker, 2 sølvmærker og 3 broncemærker. De dygtige udøvere er

Hjertligt til lykke til Jer alle.