Forsiden

DM Feltsport 2022

Befaling 2

Sommerskydning

Militær Fysisk Træning

Befaling 2

Mødesteder på Google Maps

AKOS 2022

Vejledning O-track

Resultater

Alle "Bon Mots"

For banelæggere

Signaturforklaring

Sommerskydning

Vinterskydning

Skytteforeningen HPRD KK vedtægter

Årligt våbeneftersyn

Lister

Fysisk Træning

Lister

Biathlon

Befaling 1

Sæsonopstart 21

Mødesteder på Google Maps

Vinteraktiviteter

Tidligere år

Vis i printer-venligt format

 

Ved Københavnskredsens jubilæumsfest blev tildeling af følgende hæderspriser bekendgjort.

Sekondløjtnant A.H. Nielsens sølvfad

Vandrepræmien – udsat i 1977 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, der i det aktuelle år har ydet en særlig iøjnefaldende indsats i militære feltsports-konkurrencer.

Det indstilles, at sølvfadet i år 2009 tildeles KN-R Niels Christian Saxe Knudsen. Niels Christian har i årets løb leveret en stabil indsats på et konstant højt niveau. Han har ved et hyppigt fremmøde både glædet banelæggere og skydeledere og så har han naturligvis også selv være en habil banelægger.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindepokal (udsat af OL-R Tage Fynbo)

Vandrepræmien – udsat i 1994 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, som over en længere periode har fremvist en ganske særlig interesse for og deltagelse i aktiviteterne på Feltsportskursus.

Det indstilles at mindepokalen i år 2009 tildeles OKS-R Jørgen Tang Nielsen. Jørgen har gennem årene som Feltsportskursus web-master ydet en uvurderlig indsats for kredsen. Hans talent for at føre den nye teknologi ud til alle deltagere, banelæggere og ledere, har gjort ”en forskel”, og har uden tvivl været med til at sikre den gode deltagelse i aktiviteterne.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindeskjold

Vandrepræmien – udsat i 1992 – tildeles en leder eller hjælper på Feltsportskursus, som i bredeste forstand har ydet en ganske særlig indsats for Feltsportskursus, herunder bl.a. i forbindelse med den praktiske gennemførelse af aktiviteterne på kursus.

En af vores bedste feltsportsudøvere og et ikon for både nye og gamle deltagere har gennem alle årene ydet en utrolig indsats, både som banelægger og deltager. Ingen kan være i tvivl om, at netop MJ-R Peter Rude er den mest værdige modtager af denne udmærkelse. Trods sin sygdom har han stadig ihærdigt deltaget i aktiviteterne, en indsats som fortjener stor anerkendelse.


PL E.H. Bruhns Minde-Pokal

Vandrepræmien – udsat 1998 – tildeles en deltager på Feltsportskursus Retning B - Skydning – der gennem sin gerning har gjort sig særlig bemærket enten som leder eller skytte.

Der ingen tvivl om, at én person har gjort sig ganske særlig fortjent til denne udmærkelse. PL-R Erik Bruun Lorentzen har som leder og organisator af Retning B – Skydning, lagt et kæmpearbejde i, dels at få al det administrative arbejde med tilladelser til at fungere og dels at sørge for, at alle skydedage har fungeret perfekt.


Tage Fynbo pokalen ”Tage Fynbo – til ære”

Vandrepræmien – udsat i 2000 af MJ Leif Ivar Larsen – tildeles en leder på Feltsportskursus i en af ROID´s kredse, dog således at den tildeles en leder i Københavnskredsen mindst hvert andet år. Vandrepræmien tildeles en person, som gennem en årrække ved sin entusiasme, sin flid og iderigdom har været medvirkende til at udvikle Feltsportskursus og Feltsportsidrætten til en hjørnesten i reserveofficersarbejdet.

Når man læser statutterne, så er der én person, der træder i karakter. Få har vel vist en større ihærdighed for at leve op formålet end MJ-R Peter Aage Henriksen. Peter Aa. har med sin kreative ledelse af Retning C og sin entusiasme taget utallige initiativer til, at netop denne disciplin har kunnet holde på medlemmerne også i den tredje alder.