Forsiden

DM Feltsport 2022

Befaling 2

Sommerskydning

Militær Fysisk Træning

Befaling 2

Mødesteder på Google Maps

AKOS 2022

Vejledning O-track

Resultater

Alle "Bon Mots"

For banelæggere

Signaturforklaring

Sommerskydning

Vinterskydning

Skytteforeningen HPRD KK vedtægter

Årligt våbeneftersyn

Lister

Fysisk Træning

Lister

Biathlon

Befaling 1

Sæsonopstart 21

Mødesteder på Google Maps

Vinteraktiviteter

Tidligere år

Vis i printer-venligt format

 

Ved afslutningsfesten uddeltes hæderspriser og flidspræmier.

Sekondløjtnant A.H. Nielsens sølvfad

Vandrepræmien – udsat i 1977 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, der i det aktuelle år har ydet en særlig iøjnefaldende indsats i militære feltsports-konkurrencer.

Det indstilles, at sølvfadet i år 2010 tildeles PL-R Søren Nilaus Jensen. Søren er en af de mange unge deltagere, som har vist et højt niveau. Men hvor andre har vist det enkelte gange, har PL holdt det høje niveau gennem hele sæsonen.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindepokal (udsat af OL-R Tage Fynbo)

Vandrepræmien – udsat i 1994 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, som over en længere periode har fremvist en ganske særlig interesse for og deltagelse i aktiviteterne på Feltsportskursus.

Det indstilles at mindepokalen i år 2010 tildeles OK Per Utke Ramsing. Per har over en årrække vist en enestående flid og selvom han ikke vinder har han tirsdag efter tirsdag været en sikker deltager i kursus udrykninger. Han er med sin flid og stadighed et eksempel for os alle.


Flidspræmie

Vi har tradition for at uddele et kompas til den flittigste deltager på kursus. På grund af jubilæumsfesten sidste år, fik vi ikke uddelt prisen for 2009.

Kompasset for 2009 tilfaldt KN Jørgen Pedersen, der deltog hele 21 gange. I år nåede vi dog ikke så højt op. Til gengæld var der hele 4 deltagere, som var med 19 gange. Det var MJ-R Palle Redder Madsen, PL-R Erik Bruhl, MJ-R Jesper Gram Andersen og LT-R Søren Wedell Serup. Efter lodtrækning tilfaldt kompasset for 2010 LT-R Søren Wedell Serup.