Forsiden

DM Feltsport 2022

Befaling 2

Sommerskydning

Militær Fysisk Træning

Befaling 2

Mødesteder på Google Maps

AKOS 2022

Vejledning O-track

Resultater

Alle "Bon Mots"

For banelæggere

Signaturforklaring

Sommerskydning

Vinterskydning

Skytteforeningen HPRD KK vedtægter

Årligt våbeneftersyn

Lister

Fysisk Træning

Lister

Biathlon

Befaling 1

Sæsonopstart 21

Mødesteder på Google Maps

Vinteraktiviteter

Tidligere år

Vis i printer-venligt format

 

Hædersbevisninger 2011


Sekondløjtnant A.H. Nielsens sølvfad

Vandrepræmien – udsat i 1977 – tildeles en (ung) deltager på Feltsportskursus, der i det aktuelle år har ydet en særlig iøjnefaldende indsats i militære feltsports-konkurrencer.

Det indstilles, at sølvfadet i år 2011 tildeles PL-R Per Mørup Jakobsen. PL har i hård kamp med MG Carsten Anker Scales været blandt de bedste på den lange bane, ofte med kilometertider omkring de 7 min. De har begge været utroligt stabile. For at afgøre hvem, som var den mest iøjnefaldende, har jeg brugt statistik. En første plads på den lange bane gav 3 point, en anden plads 2 point og en tredieplads 1 point. Sammentællingen viste, at PL Mørup Jakobsen havde opnået 31 point foran Anker Scales 28 point. Ingen andre var i nærheden af dem.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindepokal (udsat af OL-R Tage Fynbo)

Vandrepræmien – udsat i 1994 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, som over en længere periode har fremvist en ganske særlig interesse for og deltagelse i aktiviteterne på Feltsportskursus.

Det indstilles at mindepokalen i år 2011 tildeles PL-R Andreas Brinch. Andreas Brinch har gennem en årrække trænet og konkurreret i CIOR og Nordisk. Andreas er god til at bruge de tilbud der stilles til rådighed af foreningen, og er en flittig løber om tirsdagen og ligeledes en flittig skytte på Kalvebod. Andreas har vist fremskridt år efter år og er en etableret deltager på CIOR og Nordisk. Dette bevidste han så sendt som i år, hvor han til CIOR stævnet i Warszawa, blev bedste pistolskytte af alle deltagere. En præstation der bragte ham på sejrsskamlen ved den officielle præmieoverrækkelse og skaffede ham endnu en pokal til kaminhylden. Andreas tager sin del af slæbet med alle de praktiske ting omkring holdet, og hans tørre konstaterende kommentarer virker opfriskende, når systemet forsøger at gøre livet svært for os. Det er en fornøjelse at drage til træning og konkurrence med Andreas og vi håber han fortsat vil være en del af miljøet omkring CIOR og Nordisk i fremtiden.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindeskjold

Vandrepræmien – udsat i 1992 – tildeles en leder eller hjælper på Feltsportskursus, som i bredeste forstand har ydet en ganske særlig indsats for Feltsportskursus, herunder bl.a. i forbindelse med den praktiske gennemførelse af aktiviteterne på kursus.

Major Preben Læssøe Arboe’s mindeskjold tildeles i 2011 MJ-R Anders Poulsen for hans flittige varetagelse af jobbet som leder af Feltsportskursus. Anders Poulsen blev oprindeligt udpeget som hjælper Retning B, men lod sig kort tid efter overtale af Peder Jon Andersen til at overtage rollen som leder af Feltsportskursus, da Tage Kinnberg trak sig tilbage. Ærgrelsen over udsigten til at skulle miste en flittig hjælper, blev dog hurtigt vendt til glæde, da det gik op for os alle, at Anders så sandelig havde i sinde at fortsætte som hjælper Retning B, samtidig med at han påtog sig at varetage rollen som leder af Feltsportskursus.

Anders har med stor flid og sans for nytænkning engagereret sig i alle retninger og på alle områder af Feltsportskursus, og har udvist et særligt talent for at udnytte sine mangeårige erfaringer, sit kendskab til interne arbejdsgange i Forsvaret og sine gode forbindelser.

Anders varetager på fremragende måde sin rolle som leder for Feltsportskursus.


Tage Fynbo pokalen ”Tage Fynbo – til ære”

Vandrepræmie – udsat i 2000 af MJ Leif Ivar Larsen – tildeles en leder på Feltsportskursus i en af ROID’s kredse, dog således at den tildeles en leder i Københavnskredsen mindst hvert andet år. Vandrepræmien tildeles en person, som gennem en årrække ved sin entusiasme, sin flid og iderigdom har været medvirkende at udvikle Feltsportskursus og Feltsportsidrætten til en hjørnesten i reserveofficersarbejdet.

Præmien tildeles i 2011 til KN Jørgen Pedersen. Han har som leder af Biathlon været en væsentlig drivkraft bag denne disciplins deltagelse i stævner, hvor vi ikke blot har opnået flotte resultater, men hvor vi også har været i stand til at profilere Feltsportskursus i forhold til Forsvarets Idrætsvirksomhed og dermed cementeret vores eksistensberettigelse.


PL E.H. Bruhns Mindepokal

Vandrepræmie – udsat i 1998 – tildeles en deltager på Feltsportskursus Retning B – Skydning – der gennem sin gerning har gjort sig særlig bemærket enten som leder eller skytte.

PL E.H. Bruhns Mindepokal tildeles i 2011 skytten KN Kent Pihl. Kent Pihl har i 2011 været den mest deltagende skytte i årets sommerskydninger. Kent Pihl har trodset adskillige af sommerens regnbyger og er mødt op i alt 12 gange, og har med stor vedholdenhed med 273 point skudt sig til et guldmærke, placeret sig til en individuel sejr i årets kredsskydning med samme 273 point samt bidraget til en sejr i årets Kredsskydningskonkurrence på hold sammen med Benny Ole Smith, Steen Scheibye og Jørgen Tang Nielsen. Endelig har Kent Pihl vundet årets Skallebøllestævne i individuel skydning i række A med 297 point. Kent ønskes tillykke med pokalen.