Forsiden

DM Feltsport 2022

Befaling 2

Sommerskydning

Militær Fysisk Træning

Befaling 2

Mødesteder på Google Maps

AKOS 2022

Vejledning O-track

Resultater

Alle "Bon Mots"

For banelæggere

Signaturforklaring

Sommerskydning

Vinterskydning

Skytteforeningen HPRD KK vedtægter

Årligt våbeneftersyn

Lister

Fysisk Træning

Lister

Biathlon

Befaling 1

Sæsonopstart 21

Mødesteder på Google Maps

Vinteraktiviteter

Tidligere år

Vis i printer-venligt format

 

Hædersbevisninger 2012


Sekondløjtnant A.H. Nielsens sølvfad

Vandrepræmien – udsat i 1977 – tildeles en (ung) deltager på Feltsportskursus, der i det aktuelle år har ydet en særlig iøjnefaldende indsats i militære feltsports-konkurrencer.

Det indstilles, at sølvfadet i år 20121 tildeles SG Carsten Anker Scales. Carsten Anker Scales været blandt de bedste på den lange bane, ofte med kilometertider omkring de 7 min. Carsten har ligget i konstant konkurrence med de de bedste løbere på Retning B. For at afgøre hvem, som var den mest iøjnefaldende, har jeg brugt statistik. En første plads på den lange bane gav 3 point, en anden plads 2 point og en tredieplads 1 point. Sammentællingen viste, at Anker Scales havde opnået 33 point foran Jakob Scheibyes 28 point. Ingen andre var i nærheden af dem.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindepokal (udsat af OL-R Tage Fynbo)

Vandrepræmien – udsat i 1994 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, som over en længere periode har fremvist en ganske særlig interesse for og deltagelse i aktiviteterne på Feltsportskursus.

Major Preben Læssøe Arboe’s mindepokal tildeles i 2012 OLG-R Steen Erik Christensen. Steen-Erik Christensen er nok vores ældste aktive reserveofficer. Han er en meget flittig deltager på Retning A og Retning B, og evner hele tiden at gå efter at forbedre sine præstationer. Steen-Eriks konstante dygtiggørelse og vedligeholdelse af de militære færdigheder er af betydning for Forsvaret i forbindelse med hans hyppige udsendelser i INTOPS, og dermed er han et levende bevis på Feltsportskursus nytteværdi. Hans positive entusiasme er smittende på aktiviteternes øvrige deltagere.

Så en mere værdig modtager af Arboes mindepokal kan man ikke tænke sig.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindeskjold

Vandrepræmien – udsat i 1992 – tildeles en leder eller hjælper på Feltsportskursus, som i bredeste forstand har ydet en ganske særlig indsats for Feltsportskursus, herunder bl.a. i forbindelse med den praktiske gennemførelse af aktiviteterne på kursus.

Det indstilles at mindeskjoldet i år 2012 tildeles KN-R Christian Saxe. Christian Saxe har i mange år været banelægger og en hyppig deltager på Retning A. Men det er i hans egenskab som den ansvarlige for gennemførelsen af dette års orienteringsløb ved CIOR Military Competition i Danmark, at han modtager skjoldet. Han løste opgaven på fornem vis og har dermed været med til at kaste glans over såvel HPRD som Danmark. En indsats der har været påskønnelsesværdig.


Tage Fynbo pokalen ”Tage Fynbo – til ære”

Vandrepræmie – udsat i 2000 af MJ Leif Ivar Larsen – tildeles en leder på Feltsportskursus i en af ROID’s kredse, dog således at den tildeles en leder i Københavnskredsen mindst hvert andet år. Vandrepræmien tildeles en person, som gennem en årrække ved sin entusiasme, sin flid og iderigdom har været medvirkende at udvikle Feltsportskursus og Feltsportsidrætten til en hjørnesten i reserveofficersarbejdet.

Præmien tildeles i 2012 til OL Birger Hoff. Han har som leder af Retning A været en væsentlig drivkraft bag Terrænsporten og denne disciplins deltagelse i stævner, hvor vi ikke blot har opnået flotte resultater, men hvor vi også har været i stand til at profilere Feltsportskursus i forhold til Forsvarets Idrætsvirksomhed og dermed cementeret vores eksistensberettigelse. Birger – der nu afgår som leder af Retning A, men ikke som banelægger, har i 8 år påtaget sig ledelsen af denne disciplin med stor ildhu, og har skabt forudsætningerne for, at vi trods nedgang i antallet af reserveofficerer har evnet at holde deltagerantallet på et flot højt niveau.


PL E.H. Bruhns Mindepokal

Vandrepræmie – udsat i 1998 – tildeles en deltager på Feltsportskursus Retning B – Skydning – der gennem sin gerning har gjort sig særlig bemærket enten som leder eller skytte.

PL E.H. Bruhns Mindepokal tildeles i 2012 skytten PL Mads Barløse. Mads Barløse har været en utrolig flittig deltager på Retning B. Om han har haft udbytte af sin megen træning ved han kun selv, idet han været meget sparsom med at rapportere sine skyde- resultater. Det kan jo tænkes, at han lige som så mange andre kun indrapporterer, når han har overgået sine tidligere præstationer. Kun ved Skallebøllestævnet fik omverdenen indblik i, at han ikke har trænet forgæves. Men flittig har han været - også på Retning A. Her bestod han prøven til guld i årets sidste arrangement Natløbet. Så en Feltsportsdeltager vi kan være stolte af.


MJ Peter Rudes Sabel

Vandrepræmie – udsat i 2012 – uddeles som anerkendelse for en god indsats for feltsporten til en deltager på Feltsportskursus blandt kursus mest aktive deltagere i feltsport på Retning A Orienteringsløb samt Retning B Skydning.

Tildelingen er forbeholdt personel af reserven og som oppebærer kontrakt med Forsvaret om tjeneste.

MJ Peter Rudes Sabel tildeles i 2012 PL Mads Barløse. Mads Barløse har været særdeles aktiv for feltsporten gennem deltagelse på Retning A (orienteringsløb) og Retning B (skydning). Det er med glæde at honorere Mads som den første med denne nyindstiftede vandrepræmie. Vi ser frem til kommende resultater fra Mads.