Forsiden

DM Feltsport 2022

Befaling 2

Sommerskydning

Militær Fysisk Træning

Befaling 2

Mødesteder på Google Maps

AKOS 2022

Vejledning O-track

Resultater

Alle "Bon Mots"

For banelæggere

Signaturforklaring

Sommerskydning

Vinterskydning

Skytteforeningen HPRD KK vedtægter

Årligt våbeneftersyn

Lister

Fysisk Træning

Lister

Biathlon

Befaling 1

Sæsonopstart 21

Mødesteder på Google Maps

Vinteraktiviteter

Tidligere år

Vis i printer-venligt format

 

Hædersbevisninger 2013


Sekondløjtnant A.H. Nielsens sølvfad

Vandrepræmien – udsat i 1977 – tildeles en (ung) deltager på Feltsportskursus, der i det aktuelle år har ydet en særlig iøjnefaldende indsats i militære feltsports-konkurrencer.

Det indstilles, at sølvfadet i år 2013 tildeles PL-R Mads Barløse. Mads Barløse har været en særdeles ivrig deltager på Retning A, med deltagelse i 19 ud af 22 mulige løb – og dermed ”flittigste” i kategorien af unge deltagere. Han hører også til blandt de bedste på den lange bane, ofte med kilometertider omkring de 9 min. Også på Retning B har Mads Barløse været en aktiv deltager. Denne påskønnelse er også et signal til Mads Barløse om, at han nu er så dygtig, at han også bør indgå i teamet af banelæggere.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindepokal (udsat af OL-R Tage Fynbo)

Vandrepræmien – udsat i 1994 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, som over en længere periode har fremvist en ganske særlig interesse for og deltagelse i aktiviteterne på Feltsportskursus.

Major Preben Læssøe Arboe’s mindepokal tildeles i 2013 PL-R Søren Thoustrup Jørgensen. Søren Thoustrup Jørgensen har gennem mange, mange år været en ivrig deltager på Retning A både som løber og som banelægger. Søren besluttede at gå på pension som banelægger på Feltsportskursus i 2013, men til gengæld har han som den eneste præsteret at deltage i samtlige årets løb. Så en mere værdig modtager af Arboes mindepokal kan man ikke tænke sig.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindeskjold

Vandrepræmien – udsat i 1992 – tildeles en leder eller hjælper på Feltsportskursus, som i bredeste forstand har ydet en ganske særlig indsats for Feltsportskursus, herunder bl.a. i forbindelse med den praktiske gennemførelse af aktiviteterne på kursus.

Det indstilles at mindeskjoldet i år 2013 tildeles MJ-R Niels Kirkegaard. Niels Kirkegaard har i mange år været banelægger og en hyppig deltager på Retning A. Niels har samtidig altid vist sig villig til at stille op, når der var brug for hjælp og assistance og at han også er meget aktiv i HPRD Københavnskredsen, som er en af forudsætningerne for kursus virksomhed, tjener til hans ære. Han har endvidere tilført kurset året eneste nye banelægger, så vi har meget at takke Niels for.


Tage Fynbo pokalen ”Tage Fynbo – til ære”

Vandrepræmie – udsat i 2000 af MJ Leif Ivar Larsen – tildeles en leder på Feltsportskursus i en af ROID’s kredse, dog således at den tildeles en leder i Københavnskredsen mindst hvert andet år. Vandrepræmien tildeles en person, som gennem en årrække ved sin entusiasme, sin flid og iderigdom har været medvirkende at udvikle Feltsportskursus og Feltsportsidrætten til en hjørnesten i reserveofficersarbejdet.

Præmien tildeles i 2013 til MJ-R Palle Redder Madsen. Palle Redder Madsen er banelægger og flittig deltager på Retning A. Han vælger altid selv at løbe de længste og sværeste baner, så det vidner om en sej og udfordrende tilgang til opgaverne. Men det er først og fremmest i hans egenskab af Finansdirektør for Feltsportskursus, at han tildeles pokalen. At det også til tider kan være en sej opgave at være bindeled til HOK og dermed Forsvarets Regnskabstjeneste hersker der ingen tvivl om. Han har forvaltet kursets midler med omhu og omtanke og dermed gjort det muligt for os, stadigt at have et højt aktivitetsniveau trods nedgangen i deltagere med rådighedskontrakt.


PL E.H. Bruhns Mindepokal

Vandrepræmie – udsat i 1998 – tildeles en deltager på Feltsportskursus Retning B – Skydning – der gennem sin gerning har gjort sig særlig bemærket enten som leder eller skytte.

PL E.H. Bruhns Mindepokal tildeles i 2013 skytten PL-R Jesper Park Hansen. Jesper har været en flittig deltager på Retning B, idet Jesper er en af de skytter, der har været til stede flest gange i sommersæsonen, nemlig 10 gange. Det overgås kun af trænerne. Jesper har desuden gentagne gange skudt det højeste antal point ved årets sommerskydninger. Ved skydningen den 2. maj skød Jesper 273 point, og ved skydningen den 6. juni skød Jesper 279 point. Og for lige at markere, at disse resultater ikke bare var tilfældigheder, skød han ved sin efterfølgende skydning 277 point den 20. juni. Om Jespers nærmeste konkurrent til kandidaturet til Bruhns Mindepokal kan jeg (naturligvis uden at nævne navne) til orientering fortælle, at han som sit bedste resultat fra sine 10 sommerskydninger har skudt 268 point.


MJ Peter Rudes Sabel

Vandrepræmie – udsat i 2012 – uddeles som anerkendelse for en god indsats for feltsporten til en deltager på Feltsportskursus blandt kursus mest aktive deltagere i feltsport på Retning A Orienteringsløb samt Retning B Skydning.

Tildelingen er forbeholdt personel af reserven og som oppebærer kontrakt med Forsvaret om tjeneste.

MJ Peter Rudes Sabel tildeles i 2013 igen PL-R Mads Barløse. Mads Barløse har været særdeles aktiv for feltsporten gennem deltagelse på Retning A (orienteringsløb) og Retning B (skydning). Mads tilhører kategorien af sprogofficerer, som efterhånden er den eneste kilde til tilgang af nye reserveofficerer. Og det er i håbet om, at han må være til inspiration for sine sprogofficerskolleger og trække endnu flere af dem ind i feltsportsarbejdet at han får tildelt denne vandrepræmie.