Forsiden

DM Feltsport 2022

Befaling 2

Sommerskydning

Militær Fysisk Træning

Befaling 2

Mødesteder på Google Maps

AKOS 2022

Vejledning O-track

Resultater

Alle "Bon Mots"

For banelæggere

Signaturforklaring

Sommerskydning

Vinterskydning

Skytteforeningen HPRD KK vedtægter

Årligt våbeneftersyn

Lister

Fysisk Træning

Lister

Biathlon

Befaling 1

Sæsonopstart 21

Mødesteder på Google Maps

Vinteraktiviteter

Tidligere år

Vis i printer-venligt format

 

Feltsportskursus sæsonafslutning 2014

Feltsportskursus gennemførte den 25. oktober sin sæsonafslutning på Svanemøllens Kaserne med deltagere fra Retning A, B og C. På Retning C – Fysisk Træning - blev der uddelt 12 Idrætsmærker, herunder et i ægte guld for erhvervelse for halvtredsindstyvende gang. En utrolig præstation.

Også på Retning B, Skydning, var der erhvervet skydemærker. For Retning A, Terrænsport, henstår der stadig nogle få discipliner før erhvervelse af mærker kan afsluttes. I forbindelse med afslutningen blev der også tildelt Hædersbevisninger som beskrevet nedenfor.


Hædersbevisninger 2014

Sekondløjtnant A.H. Nielsens sølvfad

Vandrepræmien – udsat i 1977 – tildeles en (ung) deltager på Feltsportskursus, der i det aktuelle år har ydet en særlig iøjnefaldende indsats i militære feltsports-konkurrencer.

Det indstilles, at sølvfadet i år 2014 tildeles PL-R Steen Vittrup. Steen har i flere år været ansvarlig for Feltsportskursus CIOR/NM hold og har trods vanskellige træningsmuligheder evnet at uddanne og stille hold til den årlige CIOR konkurrence. I år fik han således også opstillet et kvindehold og således samtidig skabt tilgang af nye unge aktive deltagere til både Retning A, B og C ”Hard core”. Han har som leder og deltager for CIOR/NM således været med til at eksponere Feltsportskursus funktionalitet såvel internationalt som over for Forsvaret.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindepokal (udsat af OL-R Tage Fynbo)

Vandrepræmien – udsat i 1994 – tildeles en deltager på Feltsportskursus, som over en længere periode har fremvist en ganske særlig interesse for og deltagelse i aktiviteterne på Feltsportskursus.

Major Preben Læssøe Arboe’s mindepokal tildeles i 2014 OL-R Povl Høyer. Povl har i år været den deltager på Retning A, der har gennemført flest løb – 21 ud af 21 mulige. En meget flot præstation og normalt altid de lange baner af sværhedsgraden guld. Povl har også gennem årene påtaget sig opgaven som banelægger, og når han skal slappe af, deltager han også om mandagen på Retning C. Så Povl er en meget skattet deltager og ”medarbejder” på Feltsportskursus.


Major Preben Læssøe Arboe`s mindeskjold

Vandrepræmien – udsat i 1992 – tildeles en leder eller hjælper på Feltsportskursus, som i bredeste forstand har ydet en ganske særlig indsats for Feltsportskursus, herunder bl.a. i forbindelse med den praktiske gennemførelse af aktiviteterne på kursus.

Det indstilles at mindeskjoldet i år 2014 tildeles LT-R Torben Møgelhøj. Torben har i mange år været en aktiv deltager på både Retning A og C. Da Retning C stod uden instruktør påtog Torben sig opgaven, og han har på meget flot vis gennem utallige mandage evnet at holde Hold C aktiveret på en sådan måde, at alle kunne deltage og alle følte det udbytterigt. Trods problemerne med en lang periode uden adgang til faciliteterne på Svanemøllen har han alligevel kunne skabe en bæredygtig Hold C-aktivitet.


Tage Fynbo pokalen "Tage Fynbo – til ære"

Vandrepræmie – udsat i 2000 af MJ Leif Ivar Larsen – tildeles en leder på Feltsportskursus i en af ROID’s kredse, dog således at den tildeles en leder i Københavnskredsen mindst hvert andet år. Vandrepræmien tildeles en person, som gennem en årrække ved sin entusiasme, sin flid og iderigdom har været medvirkende at udvikle Feltsportskursus og Feltsportsidrætten til en hjørnesten i reserveofficersarbejdet.

Præmien tildeles i 2014 til MJ-R Peter Aage Henriksen. Peter Aage har i mange år som leder af Retning C med ildhu og entusiasme sørget for, at Feltsportskursus kunne tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper. Hans glødende interesse for Idrætsmærkesagen har bevirket, at der på Retning C er erhvervet mærker af ægte guld, en præstation, der er få organisationer forundt. I forbindelse med vores problemer med Gymnastikskolen opgav han ikke Retning C’s virke, men fik etableret alternative løsninger, således at deltagerne stadig kunne holde sig fysisk aktive. Så det er en ære for anden gang at kunne overrække ham denne pokal. Og at Peter Aage selv holder fanen højt vidner tildelingen af 50 års mærket til ham i år.


PL E.H. Bruhns Mindepokal

Vandrepræmie – udsat i 1998 – tildeles en deltager på Feltsportskursus Retning B – Skydning – der gennem sin gerning har gjort sig særlig bemærket enten som leder eller skytte.

PL E.H. Bruhns Mindepokal tildeles i 2014 PL-R Erik Brühl. Erik har i mere end en menneskealder været en meget aktiv og inspirerende deltager på Feltsportskursus på flere retninger. Han har tidligere assisteret på Retning B og nu er han en flittig deltager gennem hele skydesæsonen med et fint fremmøde. Erik deltog i september i DM i Feltsport som repræsentant for HPRD KBH og opnåede sammen med sit hold en flot andenplads i klassen VETeraner.


MJ Peter Rudes Sabel

Vandrepræmie – udsat i 2012 – uddeles som anerkendelse for en god indsats for feltsporten til en deltager på Feltsportskursus blandt kursus mest aktive deltagere i feltsport på Retning A Orienteringsløb samt Retning B Skydning.

Tildelingen er forbeholdt personel af reserven og som oppebærer kontrakt med Forsvaret om tjeneste.

MJ Peter Rudes Sabel tildeles i 2014 KN-R Christian Saxe. Christian har i mange år været særdeles aktiv på både Retning A og B, som banelægger og som deltager i DM aktiviterne i Feltsport. Og 2014 er ingen undtagelse. Som nummer 2 på listen over de mest aktive deltager på Retning A og med en meget flot placering ved DM i Feltsport lever han til fulde op til det niveau, som Peter Rude var eksponent for.