Årligt våbeneftersyn

Det er et lovkrav, at alle skytter, der har egne våben registreret i HPRD Københavns Kreds, inden 1. december skal fremvise alle deres våben for retningslederen alternativt leder af feltsport i København. Det kan ske ved skydningerne på torsdage, på mandage når vinterskydningen er begyndt eller der kan om nødvendigt træffes aftale med retningslederen om fremvisning på dennes adresse.

Et billede sammen med dagens avis er ikke tilstrækkelig dokumentation. Det er et krav, at våbnene bliver fremvist fysisk.