Forsiden

2014

2013

Feltsport - Lillebælt Kreds


Kursusleder: Kaptajn-R Henning Bossen, tlf. 7550 8970.


Retning A: feltsport

Retningsleder: Kaptajn-R Søren Vestergaard, tlf. 7552 7692.

O-løb arrangeres primært ifm. skydninger. Kredsens primære O-løb er ved sommerstævne i august, hvor øvrige HPRD kredse og Marine Hjemmeværnet inviteres med.


Retning B: Skydning

Retningsleder: Kaptajn-R Jesper B. Ladefoged, tlf. 7555 6555

Udendørs skydning med pistol afvikles på banen i Tirsbæk ved Vejle på udvalgte datoer. Se AKOS for 2014. Der udsendes mails med tilmeldingsmulighed til de enkelte arrangementer.

I vinterhalvåret arrangeres skydning med 9 mm pistol indendørs også på Tirsbæk gods. De udvalgte datoer annonceres i efteråret på HPRD hjemmeside og mailes til de tilmeldte.

Der er til alle skydninger mulighed for at låne pistol.


AKOS 2014 HPRD Lillebæltkredsen

Dato / TidStedAktivitet
Torsdag 3. april, kl. 16.00 - 21.00TirsbækKlargøring af indendørs skydebane (Gulvet skal lægges, medbring værktøj)
Torsdag 20. maj, kl. 18.00TirsbækPistolskydning (Duelighedsprogrammet)
Torsdag 5. juni, kl. 17.00Aabenraa havnSejltur og LMG Skydning med Marinehjemmeværnet
Torsdag 26. juni, kl. 18.00TirsbækSommerstævne med øvrige HPRD kredse og MHV. Pistolskydning, Øksekast, O-løb, Bueskydning
Onsdag 27. august kl. 18.00TirsbækPistolskydning
Onsdag 10. sept. kl. 18.00TirsbækPistolskydning (Duelighedsprogrammet)
Tirsdag 21. oktober, kl. 18.00TirsbækPistolskydning
Torsdag 20. nov., kl. 18.00Staldgården, KoldingFeltsportsafslutning og skydning med GV
Torsdag 29. jan. 2015TirsbækGeneralforsamling

Tilmelding til feltsport sker via www.feltsport.dk og til mailliste via feltsportsleder KN-R Henning Bossen h.bossen@stofanet.dk.