Forsiden

Feltsport

Kontakt- oplysninger

Tilmelding

AKOS

Information

Månedlige o-løb

Information

Månedsskydning

Information

Information

Tilmeldte

15kr kvittering

O-løbs kvittering

Kørselsseddel

Regneark til rapportering

Lister

Tidligere år

Feltsportskursus midtjyske kreds

Retning A (O-Løb)

Midtjyske kreds afholder en gang om måneden et O-Løb,
ofte i samrbejde med de civile O-løbs klubber.
Kommende O-Løb fremgår af AKOS

Retning B (Skydning)

Der skydes hver tirsdag i sommerhalvåret på Vestereng skyttecenter.
Derudover arrangeres der der af og til ekstra skydninger, fx med gevær
Ekstra skydninger udsendes via mailinglisten, som udsendes til alle der er tilmeldt feltsportskursus

Det er nemt at blive optaget på feltsportskursus. Du kan tilmelde dig her: