Forsiden

Feltsport

Kontakt- oplysninger

Tilmelding

AKOS

Information

Månedlige o-løb

Information

Månedsskydning

Information

Information

Tilmeldte

15kr kvittering

O-løbs kvittering

Kørselsseddel

Regneark til rapportering

Lister

Tidligere år

Indberetninger

Indberetningsskemaer for retnings- og annexledere findes her (Excel-regneark kan downloades fra nedenstående links):

Aktive skytter - indberetningsskema Retning B 200x

Indberetningsskema for kredsskydning på hjemmebane 200x