Forsiden

Feltsport - Nordvestjyske Kreds


Retning A

Interesserede kan få udleveret program over orienteringsløb arrangeret af civile klubber i kredsens område ved henvendelse til Feltsportslederen.


Retning B

Skydningerne i 2019 på:

Pistolskydebanen ved Dragonkasernen i Holstebro.

Tidspunktet vil stadig være kl. 19.00.

Datoerne vil være følgende:


Leder af feltsport

MJ Erik Olsen, Gl. Århusvej 368 , 8800 Viborg
Tlf. 86639593, mobil 40579593, e-mail olsen.erik7@gmail.com