Hvem kan deltage?

Alle med tilknyning til forsvaret kan deltage

Det omfatter følgende

Personel af reserven

Personel som har gennemgået en militær uddannelse og som nu er en del af reserven, uanset om det er med eller uden kontrakt.

Fastansatte

Personel som er fastansat i Forsvaret. Herunder også linjeofficerer, befalingsmænd af linjen mv.

Personel på TUL

Personel som gennemfører uddannelse eller lignende med tjenestefri uden løn (TUL)

Hjemmeværnet

Aktive medlemmer af hjemmeværnet kan deltage i feltsport.

Beredskabsstyrelsen

Personel ansat i beredskabsstyrelsen kan  deltage i feltsport.

Veteraner

Tidligere tjenestegørende og veteraner kan deltage i feltsport.

Alle værn

Personel fra alle værn kan deltage. Dette gælder således alle i HRN, SVN og FLV herunder også SOKOM mv.

Civilt ansatte

Civilt ansatte i forsvaret kan deltage i feltsport. Der kan være begrænsninger i forhold til omskoling.

Mangler du stadig svar på dine spørgsmål?
kontakt os direkte.

  kontakt os