spørgsmål og svar

Q & A 

Her finder du svar på de mest almindelig spørgsmål. Finder du ikke svar på det du søger her, kan du altid kontakte os.

Kontakt os

spørgsmål og svar

Hvem kan deltage?
Jeg har engang været soldat. Kan jeg deltage?

Ja - Det kan du.

Har du tidligere været soldat. f.eks. fastansat, reserveofficer, befalingsmand, konstabel, civil ansat eller på andenvis forrettet tjeneste i forsvaret, er du velkommen til at deltage i alle feltsportens aktiviteter. Det er gratis at deltage, idet feltsport er noget forsvaret tilbyder både tidligere og nuværende ansatte i forsvaret med henblik på at opretholde sine militære færdigheder. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig feltsport, hvilket du kan gøre på denne side. Klik her.

Du kan også tage fat i den ansvarlige for feltsport i din lokale kreds og høre nærmere inden du tilmelder dig. Find oplysninger om din lokale kreds og hvem du skal kontakte her.

Har du udelukkende været værnepligtig og dermed ikke haft en fast kontrakt med Forsvaret er det desværre ikke muligt at deltage.

Jeg er fastansat. Kan jeg deltage?

JA - Det kan du.

Har du tidligere været soldat. f.eks. fastansat, reserveofficer, befalingsmand, konstabel, civil ansat eller på andenvis forrettet tjeneste i forsvaret, er du velkommen til at deltage i alle feltsportens aktiviteter. Det er gratis at deltage, idet feltsport er noget forsvaret tilbyder både tidligere og nuværende ansatte i forsvaret med henblik på at opretholde sine militære færdigheder. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig feltsport, hvilket du kan gøre på denne side. Klik her.

Du kan også tage fat i den ansvarlige for feltsport i din lokale kreds og høre nærmere inden du tilmelder dig. Find oplysninger om din lokale kreds og hvem du skal kontakte her.

Jeg er pensionist og har ingen kontrakt med forsvaret længere. Kan jeg deltage?

JA - Det kan du.

Har du tidligere været soldat. f.eks. fastansat, reserveofficer, befalingsmand, konstabel, civil ansat eller på andenvis forrettet tjeneste i forsvaret, er du velkommen til at deltage i alle feltsportens aktiviteter. Dette ogsp selvom du i dag er pensioneret fra forsvaret.

Det er gratis at deltage, idet feltsport er noget forsvaret tilbyder både tidligere og nuværende ansatte i forsvaret med henblik på at opretholde sine militære færdigheder. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig feltsport, hvilket du kan gøre på denne side. Klik her.

Du kan også tage fat i den ansvarlige for feltsport i din lokale kreds og høre nærmere inden du tilmelder dig. Find oplysninger om din lokale kreds og hvem du skal kontakte her.

Jeg er reserveofficer, men har ingen kontrakt med forsvaret. Kan jeg deltage?

JA - Det kan du.

Har du tidligere været soldat. f.eks. fastansat, reserveofficer, befalingsmand, konstabel, civil ansat eller på andenvis forrettet tjeneste i forsvaret, er du velkommen til at deltage i alle feltsportens aktiviteter. Dette også selvom du ikke har en kontrakt med forsvaret lige nu.

Det er gratis at deltage, idet feltsport er noget forsvaret tilbyder både tidligere og nuværende ansatte i forsvaret med henblik på at opretholde sine militære færdigheder. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig feltsport, hvilket du kan gøre på denne side. Klik her.

Du kan også tage fat i den ansvarlige for feltsport i din lokale kreds og høre nærmere inden du tilmelder dig. Find oplysninger om din lokale kreds og hvem du skal kontakte her.

Jeg er civil og har aldrig været i forsvaret. Kan jeg deltage?

Nej - det er desværre ikke muligt at deltage i feltsport når du ikke har tilknytning til forsvaret.

Formålet med feltsport er at vedligeholde sine militære færdigheder og uden uddannelse eller anden tilknytning til forsvaret ligger civil deltagelse uden for formålet.

Jeg er arbejder i beredskabsstyrelsen, kan jeg deltage?

JA - Det kan du.

Har du tilknytning til beredskabsstyrelsen f.eks. fastansat, reserveofficer, befalingsmand, konstabel eller på andenvis forrettet tjeneste i beredskabsstyrelsen, er du velkommen til at deltage i alle feltsportens aktiviteter. 

Det er gratis at deltage, idet feltsport er noget forsvaret tilbyder både tidligere og nuværende ansatte i forsvaret med henblik på at opretholde sine militære færdigheder. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig feltsport, hvilket du kan gøre på denne side. Klik her.

Du kan også tage fat i den ansvarlige for feltsport i din lokale kreds og høre nærmere inden du tilmelder dig. Find oplysninger om din lokale kreds og hvem du skal kontakte her.

Er feltsport udelukkende for reserven?

Nej - feltsport er for alle med tilknytning til forsvaret.

Har du tidligere været soldat. f.eks. fastansat, reserveofficer, befalingsmand, konstabel, civil ansat eller på andenvis forrettet tjeneste i forsvaret, er du velkommen til at deltage i alle feltsportens aktiviteter. Det er gratis at deltage, idet feltsport er noget forsvaret tilbyder både tidligere og nuværende ansatte i forsvaret med henblik på at opretholde sine militære færdigheder. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig feltsport, hvilket du kan gøre på denne side. Klik her.

Du kan også tage fat i den ansvarlige for feltsport i din lokale kreds og høre nærmere inden du tilmelder dig. Find oplysninger om din lokale kreds og hvem du skal kontakte her.

Jeg er medlem af hjemmeværnet, kan jeg deltage?

JA - Det kan du.

Er du aktiv medlem af hjemmeværnet og har du gennemført basisuddannelsen kan du deltage i feltsport.

Det er gratis at deltage, idet feltsport er noget forsvaret tilbyder både tidligere og nuværende ansatte i forsvaret (herunder også Hjemmeværnet) med henblik på at opretholde sine militære færdigheder. 

Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig feltsport, hvilket du kan gøre på denne side. Klik her.

Du kan også tage fat i den ansvarlige for feltsport i din lokale kreds og høre nærmere inden du tilmelder dig. Find oplysninger om din lokale kreds og hvem du skal kontakte her.

Jeg er ansat i politiet, kan jeg deltage

Nej - det er desværre ikke muligt

Formålet med feltsport er at vedligeholde militære færdigheder. Det falder desværre ikke ind under justitsministeriets område. Mange betjente har dog tidligere været en del af forsvaret. Såfremt man tidligere har haft en kontrakt med forsvaret og ønsker at holde nogle af de militære færdigheder vedlige er det muligt at deltage med den baggrund.

Jeg har været værnepligtig, kan jeg deltage?

Nej - det kan du desværre ikke.

Det er ikke muligt for nuværende at deltage i feltsport udelukkende med en værnepligt som baggrund. Man skal have eller have haft en kontrakt med forsvaret, f.eks. HRU, reservekontrakt eller lignende.

Frivilligt arbejde med feltsport
Kan jeg blive frivillig og være med til at arrangere feltsport?

Såfremt ud falder inden for en af katagorierne ovenfor og dermed kan svare ja til at kunne deltage i feltsport, så kan du også blive frivillig.

Vi mangler frivillige til at arrangere feltsport, så har du lyst til at være med til arrangere fantastiske aktiviteter for deltagerne, så kontakt enten din kreds direkte (klik her), eller kontakt reservens idrætsråd ved at klikke her.

Er man aflønnet som frivillig?

Nej - Desværre man optjener ikke løn, men...

Det er således at man endnu ikke optjener løn for at arrangere feltsport, herunder f.eks. indkommandering. Dog er det således at man kan få dækket de merudgifter man måtte have i forbindelse med de aktiviteter man er ansvarlig for. Det vil sige man naturligvis får dækket det man bruger i materialer, drivmidler, ammunition osv.

Herudover er der visse tilfælde mulighed for at få kilometergodtgørelse såfrem der kræves meget kørsel og forsvarets køretøjer ikke er en mulighed og det er i visse tilfælde mulighed for at få instruktørvederlag som udgør et mindre beløb, men som kan dække eventuelle merudgifter. 

Får man indkommandering som frivillig i feltsporten?

Nej - Det gør man desværre ikke.

Som feltsporten er skruet sammen lige nu ydes der ikke indkommandering i forbindelse med deltagelse eller aarangering af feltsport. Der er dog enkelte aktiviteter, som f.eks. konkurrencer i udlandet, hvor der kan søges indkommandering ved egen enhed. Men dette er dog ikke noget der ligger inden for feltsport.

Hvor meget tid skal jeg bruge hvis jeg vil være hjælper?

Kun den tid du selv kan afse og har lyst til.

Selvom vi har frivillige som bruger mange timer ugentligt på at forestå og arrangere feltsport er det slet ikke et krav eller nødvendigt. Det kan således skalleres fra man kun i ny og næ hjælper når det passer ind i ens kalender og op til man er ansvarlig og har arrangementer hver uge. Det er helt og aldeles op til ens egne muligheder og ambitioner.

Det forventes slet ikke man bruger mange timer på at være hjælper/frivillig. Det vigtigste er at man har lysten og muligheden, så tilpasses arrangementerne efter det. Så har men mulighed for at hjælpe en gang om måneden eller bare til et specifikt arrangement, så er det helt fint. Vil du høre mere er du altid velkommen til at kontakte din lokale kreds (find den her) eller kontakte os via hjemmesiden her (klik her)

Kan jeg få kørselsgodtgørelse som hjælper/arrangør?

Ja - I visse tilfælde er det muligt.

Er man f.eks. arrangør af skydning og står på skydebanen hver uge, eller er man banelægger og bruger bilen til at transportere udstyr frem og tilbage og er det ikke muligt at bruge forsvarets køretøjer, så er det muligt at få kilometergodtgørelse. Dette aftales med kursuslederen i den lokale kreds.

Er jeg forsikret når jeg som frivillig arrangerer og afvikler feltsport?

Ja - Det er du, men...

Som udgangspunkt er man forsikret når man arrangerer feltsport til militære arrangementer. Der er dog mange arrangementer som er kombineret med et civilt islæt eller som er kombineret med civile konkurrencer og lignende. Der er således mange "gråzoner" i forbindelse med de forskellige arrangementer, hvorfor det anbefales at tegne sin egen fritids ulykke forsikring ved siden af.

Deltagelse i feltsportsarrangementerne
Hvad koster det at deltage i feltsport?

Det er gratis at deltage - du skal blot være tilmeldt.

Selve deltagelsen i feltsport er gratis idet formålet er at støtte forsvaret med vedligeholdelse af personellets militære færdigheder. Enste krav er at man har tilknytning til forsvaret jf. ovenstående samt at man er tilmeldt (for tilmelding klik her).

Skal man være tilmeldt feltsport?

Ja - det skal man.

For at kunne deltage i feltsport er det vigtigt man er tilmeldt. Dette kan gøres på siden her.

Får man indkommandering for at deltage i feltsporten?

Nej - Det gør man desværre ikke.

Som deltager i feltsport får man ikke indkommandering.

Er der internationale konkurencer i feltsporten?

Ja - det er der.

Der afvikles med jævne mellemrum forskellige konkurrencer og nogle af disse er også internationale. I feltsport i vi meget aktive inden for det Nordiske samarbejde og der arrangeres forskellige konkurrencer og aktiviteter på tværs af de nordiske lande.

Der arrangeres også aktiviteter med andre lande herunder medlemmer af NATO mv.

Mange af arrangementerne sker i samarbejdet i blandt andet NIR, CIOR, CISOR mfl.

Kontakt os her hvis du vil høre nærmere (klik her).

Hvad kan man deltage i?

Der er meget man kan deltage i.

Generelt er der tre retninger inden for feltsport. Disse er Terrænsport, Skydning og Fysisk træning. Hvis du vil vide mere om disse kan du klikke på nedenstående:
TERRÆNSPORT (retning A)
SKYDNING (retning B)
FYSISK TRÆNING (retning C)

Herudover arrangeres der også en del aktiviteter i forbindelse med HPRD. Disse forudsætter dog medlemskab af HPRD (læs mere her).

Er jeg forsikret når jeg deltager i feltsport?

Ja - Det er du, men...

Som udgangspunkt er man forsikret når man arrangerer feltsport til militære arrangementer. Der er dog mange arrangementer som er kombineret med et civilt islæt eller som er kombineret med civile konkurrencer og lignende. Der er således mange "gråzoner" i forbindelse med de forskellige arrangementer, hvorfor det anbefales at tegne sin egen fritids ulykke forsikring ved siden af.

Skal man være omskolet for at deltage?

Ja - det skal man.

Deltager man f.eks. i skydning skal man være omskolet til den våbentype man anvender. Er man ikke omskolet kan man typiske blive det der hvor man deltager i skydning.

Deltager man f.eks. i løb på forhindringsbane skal man ligeledes være omskolet til denne før man selvstændigt må benytte denne.

På samme måde gælder det at der hvor forsvaret stiller krav til en omskoling, skal denne være gennemført før man må anvende dette. Feltsporten efterlever således forsvarets bestemmelser på dette område.

Skal man efterleve Forsvarets bestemmelser for sikkerhed?

Ja - det skal man.

Feltsport er en militær aktivitet og derfor skal forsvarets bestemmelser efterleves på alle områder, herunder også sikkerhed. Ved afvikling af skydeaktiviteter efterleves alle forsvarets krav til sikkerhed således. Den pågældende skydeleder skal være uddannet militær skydeleder og sikkerhedsbefalingsmændende skal ligeledes være militært uddannet.

Det samme gælder i alle andre aspekter, f.eks. terrænkørsel med forsvarets køretøjer osv.

Skal man være medlem af HPRD for at deltage?

Nej - det behøver man ikke.

Feltsport er for alle med tilknytning til forsvaret. Derved er et medlemskab af Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ikke et krav. Eneste krav er at man skal være tilmeldt feltsport. Selve tilmeldingen sker via hprd.dk hvor deltagerne registreres, men medlemskab af selve foreningen er ikke et krav. Du kan se mere om hvordan du tilmelder dig her.

Når det så er sagt, så er det primært reserven og dermed HPRD som til dagligt driver og arrangerer feltsport. I den forbindelse vil der være en del arrangementer som ikke er feltsportsarrangementer og som derfor arrangeres af HPRD. Her vil medlemskab være et krav for deltagelse. Så derfor opfordres deltagere at undersøge mulighederne for medlemskab i HPRD, idet man med et medlemskab her vil få fuld mulighed for at deltage i alle arrangementer.

Fandt du ikke svar på det du søgte?

Ledte du efter noget specifikt og fandt du ikke svar på dit spørgsmål? Så er du meget velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre ved at udfylde formularen her eller skrive til os på rir@feltsport.dk.

Kontakt os